Senarai Rasmi Pegawai Tadbir Negeri Johor sehingga 7 Jun 2022
Sumber maklumat daripada Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor Bahagian Pengurusan Sumber Manusia

Bil. Nama Pegawai Tadbir Jawatan & Jabatan
1 YB Tan Sri Dato' Dr. Haji Azmi bin Rohani
P.S.M., S.P.M.J., D.M.I.J., P.I.S.II
Ph.D. (Land Administration and Development) (UTM)
M.Sc. (Human Resource Development) (UTM)
B.Dev.Sc (Hons.) (Management and Economic) (UKM)
Setiausaha Kerajaan Johor
Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor
2 YB Dato' Haji Salehuddin bin Haji Hassan
D.M.I.J., P.I.S. II
B. Business Admin (Hons.) (UUM)
Pegawai Kewangan
Negeri Johor
3 YB Dato' Haji Amran bin A. Rahman
D.M.I.J., S.M.J., P.I.S. II
B.Of Arts (Hons.) (UM)
Ketua Pegawai Eksekutif
YPJ Holdings Sdn. Bhd.
4 YB Dato' Haji Md. Rofiki bin Dato' Haji A. Shamsudin
D.M.I.J., P.I.S II
M.Sc.(Land Administration and Development) (UTM)
B.Sc. In Agribusiness (UPM)
Pengarah
Jabatan Agama Islam Negeri Johor
5 YB Dato' Haji Mohd. Noorazam bin Dato' Haji Osman
D.M.I.J., S.M.J., P.I.S. II, P.S.I. II
B.Of Arts (Hons.) Government And Public Policy
Newcastle Upon Tyne Polytechnic, UK
Datuk Bandar
Majlis Bandaraya Johor Bahru
6 Tuan Haji Abdul 'Alim bin Abd. Shukor
S.I.J., P.I.S. II, P.S.I. II
M.Sc.(Land Administration and Development) (UTM)
B. Of Arts (Hons.) (UM)
Pengarah Urusan
PIJ Holdings Sdn. Bhd.
7 Tuan Haji Ahmad bin Haji Ma'in
S.I.J., P.I.S. II, P.S.I. II
M.Of Arts In Human Resource Management, Middlesex
University London, UK
B.Sc. Of Agriculture (UPM)
Ketua Pegawai Eksekutif
Perbadanan Bioteknologi dan Biodiversiti Negeri Johor (J'Biotech)
8 YB Dato' Haji Mohd Noh bin Ibrahim
D.M.I.J., P.I.S. II
M.Sc. Property Management (UTM)
B. Surveying Valuation and Property Management (Hons.) (UTM)
Timbalan Setiausaha Kerajaan Johor (Pengurusan)
Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor
9 YB Dato' Dr. Haji Badrul Hisham bin Kassim
D.M.I.J., P.I.S. II, P.S.I II
Ph.D. Privatisation In Reverse - A Case Study Of Glas Cymru In The English And Welsh Water Industry, University Of Glamorgan, UK
M.Of Business Admin, University Of Leicester, UK
B.Of Laws Llb (Hons), Staffordshire Polytechnic, UK
Ketua Eksekutif
Pihak Berkuasa Wilayah Pembangunan Iskandar (IRDA)
10 YB Dato' Haji Ramlee bin Haji A Rahman
D.M.I.J., P.I.S. II
M.Sc.(Land Administration and Development) (UTM)
B. Public Management (Hons.) (UUM)
Ketua Eksekutif
Permodalan Darul Ta'zim Sdn. Bhd.
11 YB Dato' Haji Mohammed Ridha bin Dato' Haji Abd. Kadir
D.M.I.J., P.I.S. II, P.S.I II
M.Tech. Management (UTM)
B.Sc. (Resource Of Economic) (Hons.) (UPM)
Timbalan Setiausaha Kerajaan Johor (Pembangunan)
Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor
12 YB Dato' Haji Abdul Rahman bin Salleh
D.M.I.J., P.I.S. II
B. Of Economics (Hons.) (UM)
Pegawai Daerah
Johor Bahru
13 Tuan Haji Zulkiflee bin Abbas
S.I.J., P.I.S. II
B.Sc Social (Hons.) (USM)
Ketua Pegawai Eksekutif
Johor Special Water
14 Tuan Haji Zulkifly bin Haji Mohd. Tahir
S.I.J., P.I.S. II
B.Of Accounting (Hons.) (UIA)
Pengurus Besar
Yayasan Pelajaran Johor
15 YB Dato' Haji Mohd Haffiz bin Haji Ahmad
D.M.I.J., P.I.S. II , P.S.I II
B. Of Surveying (Property Management) (Hons.) (UTM)
Datuk Bandar
Majlis Bandaraya Iskandar Puteri
16 Tuan Haji Lukman bin Abu Bakar
S.I.J., P.I.S. II
M.B. Administration (Strategic Management) (UTM)
B. Of Arts (Hons) Public Administration, Nottingham Polytechnic, UK
Ketua Pegawai Eksekutif
Kumpulan Prasarana Rakyat Johor (KPRJ)
17 YB Dato' Haji On bin Jabbar @ Jaafar
D.M.I.J, P.I.S. II
B. Of Economic (Hons.) (UKM)
Timbalan Setiausaha Kerajaan Johor (Sukan, Belia Dan Sukarelawan)
Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor
18 YB Dato' Haji Ashari bin Haji Kasnan
D.M.I.J., P.I.S. II
B.A. (hons) International Relations, University Of Keele, Staffordshire UK
Pengarah
Pejabat Tanah Dan Galian Johor
19 Tuan Haji Haironnazli bin Esa
S.I.J., P.I.S. II
M. Of Tech. Management (UTM)
B. Of Accounting (Hons.) (UKM)
Bendahari
Negeri Johor
20 YB Dato' Asman Shah bin Abd. Rahman
D.M.I.J., P.I.S. II
B. Of Economics, Universiti Chiba, Jepun
Datuk Bandar
Majlis Bandaraya Pasir Gudang
21 Hajah Shubanah binti Yusuf
S.I.J., P.I.S. II
M.Sc.(Land Administration and Development) (UTM)
B. Of Arts (Hons.) (UM)
Timbalan Setiausaha Kerajaan Johor (Pemantauan Projek Dan Kesejahteraan Rakyat)
Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor
22 Tuan Haji Ismail bin Abu
S.I.J., P.I.S. II
B. Of Economic (Hons.) (UUM)
Ketua Pegawai Eksekutif
Majlis Agama Islam Johor
23 Tuan Haji Nasri bin Md. Ali
S.I.J., P.S.I II
B. Of Population Studies (Hons.) (UM)
Pegawai Daerah
Batu Pahat
24 Tuan Haji Farizal bin Ismail
S.I.J., P.I.S. II, P.S.I II
B. Of Accounting (Hons.)(UPM)
Pengarah
Institut Dato' Onn
25 Tuan Haji Abdul Rashid bin Haji Ismail
S.I.J., P.S.I II
B. Of Economic (UM)
Pengurus Besar
PIJ Holdings Sdn. Bhd.
26 Tuan Haji Muzaldin bin Mohamed
S.I.J., P.I.S. II, P.S.I II
B.Sc Of Agricultural (UPM)
Pengurus Besar
Perbadanan Islam Johor
27 Tuan Haji Mohd. Radzi bin Mohd. Amin
S.I.J., P.S.I II
M.Sc Of Counselling (UUM)
B. Of Economic (Hons.) (UUM)
Pengarah Eksekutif
Perbadanan Usahawan Johor Sdn. Bhd.
28 Tuan Haji Shafiei bin Ahamad
S.I.J., P.I.S. II, P.S.I II
B. Of Arts (Psychology)(Hons.) (UKM)
Pengurus Besar
Perbadanan Bioteknologi Dan Biodiversiti (J'Biotech)
29 Tuan Haji Jamaludin bin Haji A. Hamid
S.I.J., P.I.S. II, P.S.I II
M.Sc Of Counselling (UUM)
B. Of Arts (Hons.) (UM)
Pegawai Daerah
Kluang
30 Encik Azman bin Haji Mohamed Shah
S.I.J., P.S.I II
B. Of Biochemical, Brock University, Ontario, Kanada
Pegawai Daerah
Tangkak
31 Tuan Haji Abdul Jalil bin Othman
S.I.J., P.S.I II
M. Of Tech. Management UTM)
B. Of Agribusiness (UPM)
Pengurus Besar Kanan (Pentadbiran dan Operasi)
YPJ Holdings Sdn. Bhd.
32 Tuan Haji Md. Asri bin Amir
S.I.J., P.I.S. II, P.S.I II
B.Of Human Sciences In Political Science (Hons.) (UIA)
Pengurus Kanan
PIJ Holdings Sdn. Bhd.
33 Tuan Haji Mohd Rafi bin Abdullah
S.I.J., P.I.S II, P.S.I II
B. Of Accounting (Hons.) (UITM)
Pegawai Daerah
Pontian
34 Tuan Haji Hasrin Kamal bin Hashim
S.I.J., P.S.I II
B. Of Economic (Hons.) (UKM)
Pegawai Daerah
Segamat
35 YB Datin Paduka Suhailizan binti Suliman
D.M.I.J., P.S.I II
M.Sc.(Land Administration and Development) (UTM)
B. Of Laws (Hons.) (UIA)
Pengurus Besar
Perbadanan Kemajuan Perumahan Negeri Johor
36 YB Dato' Haji Mustaffa Kamal bin Haji Shamsudin
D.M.I.J., P.S.I II
M.Sc Of Counselling (UUM)
B.Sc Plant Resource Science & Management (UNIMAS)
Pegawai Daerah
Muar
37 Tuan Haji Zainor bin Adani
S.I.J., P.S.I II
M.Sc Of Counselling (UUM)
B.Sc In Resource Of Economic (Hons.) (UPM)
Pegawai Daerah
Kulai
38 YB Dato' Haji Jaba bin Mohd Noah
D.M.I.J., S.M.J , P.I.S II, P.S.I II
B. Sc. Engineering (Computer), Case Western Reserve University Cleveland, Ohio, USA
Setiausaha Sulit Kepada DYMM Sultan Johor
Jabatan DiRaja Johor
39 YB Datin Paduka Hajah Hazlina binti Jalil
D.M.I.J, P.S.I II
M.B. Administration (Strategic Management) (UTM)
B. Of Arts (Hons.) Psychology, University Of Michigan, USA
Pegawai Daerah
Kota Tinggi
40 Puan Hajah Nor Azleena binti Abdul Rahman
P.S.I II
MA International Development:Public Policy And Management, University Of Manchester, UK
B. Sc (Hons.) Valuation & Estate Management, University Of The West Of England, UK
Pengurus Besar (Pembangunan Hartanah)
YPJ Holdings Sdn. Bhd.
41 YM Ungku Suzana binti Ungku Mohammad
S.I.J., P.S.I II
M.B.A In General Management (Distinction), University Bangor, Wales, UK
B.Of Arts In Political Sciene, University Of Denver, USA
Setiausaha Bahagian
ICT@Johor Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor
42 Tuan Haji Miswan bin Yunus
S.I.J., P.I.S. II, P.S.I II
B. Of Economic (Hons.) (UM)
Setiausaha
Majlis Bandaraya Johor Bahru
43 Puan Norliyati binti Md. Nor
S.I.J., P.S.I II
M.Sc.(Land Administration and Development) (UTM)
B. Of Economic (Hons.) (UPM)
Yang Dipertua
Majlis Perbandaran Kluang
44 Puan Zarina binti Abdul Kadir
P.S.I II
M.Sc.(Land Administration and Development) (UTM)
B.Sc (Hons.) Microbiology (UPM)
Ketua Pegawai Eksekutif
Invest Johor
45 Tuan Haji Ahmad Nazir bin Haji Mohd Nasir
P.S.I II
M.Of Public Policy, Victoria University Of Wellington, New Zealand
Bachelor Of Business Administration, Western Michigan University, USA
Diploma In Golf Management & Operations, Selkirk College, Canada
Diploma In Public Administration (UITM)
Setiausaha Bahagian
Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor
46 Tuan Haji Mohd Riduan bin Md. Ali
P.S.I II
M. Of Economic (UKM)
B. Of Economic (Hons.) (UKM)
Pengarah
Badan Kawalselia Air Johor (BAKAJ)
47 Tuan Haji Mohammed Shakib bin Haji Ali
S.I.J., P.S.I II
B.Social Science (Sociology), (USM)
Pegawai Daerah
Mersing
48 Encik Abdul Malik bin Haji Ismail
P.S.I II
B. Of Economic (Hons.) (UKM)
Ketua Pegawai Eksekutif
Perbadanan Pengangkutan Awam Johor
49 Encik Mohd Masni bin Wakiman
P.S.I II
B. Of Economic (Hons.) (UM)
Timbalan Pengarah I (Pengurusan)
Pejabat Tanah Dan Galian Johor
50 Tuan Haji Kamalludin bin Haji Jamal
P.S.I II
B.Of Information Technology (Hons.) (UTM)
Timbalan Pegawai Kewangan Negeri Johor
Perbendaharaan Negeri Johor
51 Puan Hajah Zihan Binti Ismail
P.S.I II
M.Sc.(Land Administration and Development) (UTM)
B.Of Business Administration (Hons.) (UUM)
Timbalan Pengarah (Pendaftaran)
Pejabat Tanah Dan Galian Johor
52 Encik Mohd Gadaffie bin Abd. Aziz
P.S.I II
B.Of Commerce & Management, Lincoln University, New Zealand
Setiausaha Bahagian
Bahagian Perancang Ekonomi Negeri Johor
53 Encik Fizwan bin Dato' Haji Mohd Rashidi
P.S.I II
B.Of Laws (UKM)
Yang Dipertua
Majlis Perbandaran Pengerang
54 Puan Hajah Khasanah binti Sufa'at @ Supaat
P.S.I II
M.Sc.(Land Administration and Development) (UTM)
B.Of Arts (Hons.) (USM)
Setiausaha
Majlis Bandaraya Iskandar Puteri
55 Puan Azurawati binti Wahid
P.S.I II
M.Sc.(Land Administration and Development) (UTM)
B.Of Management (Hons.) (USM)
Timbalan Pegawai Kewangan Negeri
( Bahagian Pelaburan dan Pengurusan Strategik )
56 Tuan Haji Mohd Farid bin Hassan
P.S.I II
B.Of Public Admin (UUM)
Ketua Perancang Strategik
Kumpulan Prasarana Rakyat Johor Sdn. Bhd.
57 Encik Mohd. Farid bin Kassim
P.S.I II
B.Of Laws (UIA)
Setiausaha Bahagian
Bahagian Kerajaan Tempatan Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor
58 Encik Jamil Hasni bin Abdullah
P.S.I II
M.Sc Computer (UPM)
B.Sc Computer (UPM)
Yang Dipertua
Majlis Perbandaran Muar
59 Tuan Haji Abu Bakar bin Mohamed Salleh
P.S.I II
M.Sc Facilities Management (UTM)
B.Of Arts (Hons.) (UKM)
Ketua Pegawai Eksekutif
Kumpulan Pendidikan YPJ Sdn. Bhd.
60 Tuan Haji Zainal bin Eran
P.S.I II
B.Social Science Economics (Hons.) (USM)
Jurutulis
Majlis Mesyuarat Kerajaan Johor
61 Tuan Haji Natazha bin Hariss
P.S.I. II
B.Sc Computer (UPM)
Yang Dipertua
Majlis Perbandaran Kulai
62 Encik Md. Rozamusliadi bin Roslan
P.S.I II
M.Sc.Land Administration and Development (UTM)
B.Sc. Land Administration and Development (UTM)
Pengurus Kanan
PIJ Holdings Sdn Bhd
63 Encik Mohd Ezzuddin bin Sanusi
P.S.I. II
M.Sc. Of Counselling (UUM)
B.Sc. Social (USM)
Yang Dipertua
Majlis Perbandaran Pontian
64 YM Ungku Mohd Tahir bin Ungku Mohd Zakaria
P.S.I. II
M.Sc. Of Counselling (UUM)
B. Of International Business Management (Hons.)(UUM)
Yang Dipertua
Majlis Perbandaran Segamat
65 Encik Saipol Rahman bin Haji Amat
P.S.I II
B.Of Accounting (Hons.) (UM)
Timbalan Pengarah (Pengurusan)
Jabatan Agama Islam Negeri Johor
66 Tuan Haji Mohd Johari bin Tarmidi
P.S.I. II
B.Sc. Computer (UTM)
Penolong Pegawai Operasi
Sekretariat SUKMA Johor
67 Encik Mohd Hafiz bin Aliman
P.S.I. II
B. Of Public Admin (UUM)
Setiausaha
Majlis Bandaraya Pasir Gudang
68 Encik Ezlan Farid bin Mohd Said
P.S.I. II
B.Of Accounting (Hons.) (UKM)
Yang Dipertua
Majlis Daerah Tangkak
69 Encik Abdul Azim bin Shamsuddin
P.S.I. II
M.Sc.Land Administration and Development (UTM)
B.Of Management (Technology) (Hons.) (UTM)
Pentadbir Tanah
Batu Pahat
70 Encik Ezahar bin Abu Sairin
P.S.I II
B. Mechanical Engineering (Hons.) (UNITEN)
Yang Dipertua
Majlis Perbandaran Batu Pahat
71 Encik Saifuddin bin Abdul Rahim
P.S.I. II
M.In Public Policy, University Of Queensland, Australia
B.Of Management (UTM)
Ketua Pegawai Eksekutif
Johor Economic, Tourism And Cultural Office, Singapura (JETCO)
72 Tuan Haji Suhairi bin Haji Hashim
P.S.I II
B.Of Financial Administration (Hons.) (UUM)
Pengarah
Tourism Johor
73 Tuan Haji Ab Razak bin Khalid
P.S.I II
M.Sc. Of Counselling (UUM)
B.Sc. Human Resource Development (UPM)
Ketua Penolong Setiausaha (Unit Perkhidmatan)
Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor
74 Tuan Haji Amirul Haffiz bin Ariff
P.S.I. II
M.Sc.Land Administration and Development (UTM)
B.Of Syariah (Hons.) (UM)
Timbalan Pengurus Besar I (Operasi)
Perbadanan Kemajuan Perumahan Negeri Johor
75 Encik Mohd Anizam bin Jamian
P.S.I. II
M.Sc.Land Administration and Development (UTM)
B.Of Laws (Hons.) (UM)
Pengurus Besar
Johor Corporation
76 Encik Fadhly Suffian bin Laili
P.S.I. II
M.Business Admin (UTM)
B.Sc. Environment (UPM)
Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Sultan Ibrahim
General Manager Stakeholders Management & Special Projects Johor Corporation
77 Encik Norrizam bin Muhamad
P.S.I. II
M.Sc.Land Administration and Development (UTM)
B.Of Human Sciences (UIA)
Setiausaha Bahagian (Pemantauan Dan Penilaian)
Bahagian Pemantauan Projek Dan Kesejahteraan Rakyat Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor
78 Encik Muhammad Helmi bin Ya'kub
P.S.I. II
M. Business Administration (UTM)
B.Of Administration (International Business) (UPM)
Pentadbir Tanah
Muar
79 Encik Mohamad Radif bin Kosnin
P.S.I. II
M. Business Administration (UTM)
B. Of Business Administration (Financial) (Hons.) (UITM)
Pengurus Besar
Perbadanan Usahawan Johor Sdn. Bhd.
80 Tuan Haji Mohd Fahmi bin Salam
P.S.I. II
M.Sc. Of Technology (UTM)
B.Of Business Administration (UITM)
Pentadbir Tanah
Johor Bahru
81 Encik Mohd Fahmy bin Yahya
P.S.I II
M.Sc. Of Counselling (UUM)
B.Of Mass Communication (UITM)
Yang Dipertua
Majlis Daerah Kota Tinggi
82 Puan Tazrina binti Ahmad
P.S.I. II
M. Of Business Administration (UTM)
B.Of Accounting (Hons.) (UITM)
Pengurus Besar
Unit Strategik Modal Insan Johor
83 Puan Hajah Azra binti Mohammed
P.S.I. II
M.Sc. Of Counselling (UUM)
B.Of Accounting (Hons.) (UUM)
Ketua Penolong Pengarah (Khidmat Pengurusan)
Jabatan Kerja Raya Negeri Johor
84 Encik Sharifulizan bin Sharifuddin @ Hamzah
P.S.I. II
M.Of Business Administration (UTM)
B.Sc. Computer (Hons.) (UITM)
Ketua Penolong Setiausaha (Dasar dan Keurusetiaan)
Bahagian Kerajaan Tempatan Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor
85 Encik Nor Syazlan bin Abd. Razak
P.S.I. II
M.Sc. Of Counselling (UUM)
B.Of Forestry Science (UPM)
Pengarah
Majlis Sukan Negeri Johor
86 Puan Noor Faezah binti Md. Esa
P.S.I. II
B.Of Accounting (Hons.) (UNITEN)
Pentadbir Tanah
Pontian
87 Encik Sulaiman bin Ismail
P.S.I. II
M.Of Public Administration (UM)
B.Of Shariah and Law (Hons.) (UM)
Ketua Penolong Pengarah (Khidmat Pengurusan)
Majlis Agama Islam Johor
88 Encik Khirul Nizam bin Mat Said
P.S.I. II
B.Of Arts (Hons.) (UM)
Timbalan Pengurus Besar (Khidmat Pengurusan)
Perbadanan Islam Johor
89 Tuan Haji Mohd Helmi bin Dato' Haji Sha'ri
P.S.I. II
M.Of Business Administration (UTM)
B.Sc.Land Administration and Development (UTM)
Pentadbir Tanah
Segamat
90 Encik Mustafa Kamal bin Abdullah
B.Of Social Science (Politic Science) (USM)
Pengarah
Jabatan Lanskap Negeri Johor
91 Encik Muhamad Fahrul bin Khalid
M.Sc.Land Administration and Development (UTM)
B. Information System Management (UIA)
Ketua Unit Integriti
Unit Integriti Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor
92 Encik Norazmi bin Haji Amir Hamzah
B. Of Surveying (UTM)
Ketua Pegawai Eksekutif
Johor Centre For Contractor Development (JCCD)
93 Tuan Haji Mohamad Yazid bin Baharudin
M.Of Business Administration (UTM)
B. Corporate Administration (UITM)
Setiausaha
Majlis Perbandaran Kluang
94 YM Ungku Mohd Zaffrin bin Ungku Mohd Zaman
M.Sc.Land Administration and Development (UTM)
B.Of Business Administration (UITM)
Ketua Penolong Pegawai Daerah (Pembangunan)
Pejabat Daerah Johor Bahru
95 Encik Mohammad Nazrul bin Abd. Rahim
M.Sc. Of Counselling (UUM)
B. Industrial Management (Statistic) (UUM)
Ketua Penolong Pegawai Kewangan Negeri Johor (Unit Belanjawan Dan Pinjaman)
Perbendaharaan Negeri Johor
96 Encik Mohd Shahrizan bin Sahid
M.Sc.Land Administration and Development (UTM)
B.Sc.Land Administration and Development (UTM)
Timbalan Pengurus Besar II (Pembangunan)
Perbadanan Kemajuan Perumahan Negeri Johor
97 Puan Nurul Ashikin binti Haji A.Jabar
B. Property Management (UM)
Pentadbir Tanah
Kulai
98 Tuan Haji Mohd Shahrin bin Dato' Haji Rahmat
M. Business Administration (UTM)
B. Business Administration (Financial) (UTEM)
Ketua Penolong Setiausaha (Pembangunan Sektoral)
Bahagian Perancang Ekonomi Negeri Johor Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor
99 Encik Sharil Nizam bin Abdul Rahim
M.Sc.Land Administration and Development (UTM)
B.Of Economic (UTEM)
Pengarah
Yayasan Warisan Johor
100 Tuan Haji Ts. Mohd Ekmaluddin bin Dato' Ishak
B.Of Corporate Communication (Hons.) (UPM)
Jawatan Kumpulan
Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor (Cuti Belajar)
101 Encik Mohammad Sukry bin Abd. Rahim
B. Business Administration (Marketing) (Hons.) (UITM)
Association Of Chartered Certified Accountant (ACCA), University Of Strathclyde, UK
Timbalan Pengurus Besar
Johor Corporation
102 Puan Nurul Naqiah binti Fadzil
M.Sc. Human Resource Management (UTM)
B.Mass Communication (Public Relations) (UITM)
Ketua Pegawai Eksekutif
Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Ta'zim
103 Encik Mohd Haniff bin Ahmad
M.Sc.Land Administration and Development (UTM)
B. Shariah Of Laws (UM)
Ketua Penolong Pengarah (Pembangunan)
Pejabat Tanah Dan Galian Johor
104 Encik Mohd Hisam bin Said
M.Sc.Land Administration and Development (UTM)
B.Sc.Land Administration and Development (UTM)
Pentadbir Tanah
Kluang
105 Tuan Syed Norul Shahril bin Syed Nasir
M.Sc.Land Administration and Development (UTM)
B. Actuarial Science (UKM)
Pentadbir Tanah
Kota Tinggi
106 Tuan Haji Muhammad Shahril Azizi bin Abd. Gapar
M.Sc. Of Counselling (UUM)
B.Sc. Human Development (UPM)
Pentadbir Tanah
Mersing
107 Tuan Haji Nur Faiz bin Jamil
B.Of Islamic Economics (Hons.) (UKM)
Yang Dipertua
Majlis Daerah Yong Peng
108 Encik Rudy Rizal bin Mohd Hanapi
M.Sc. Of Counselling (UUM)
B. Business Management (Marketing) (UUM)
Yang Dipertua
Majlis Daerah Labis
109 Tuan Haji Mohd Nazid bin Jasiman
M.Sc.Land Administration and Development (UTM)
B. Property Management (Hons.) (UTM)
Pentadbir Tanah
Tangkak
110 Tuan Haji Abdul Hakim bin Abd. Manap
B.Of Economic (UUM)
Yang Dipertua
Majlis Daerah Simpang Renggam
111 Encik Hishamuddin bin Abdul Rahim
M.Sc.Land Administration and Development (UTM)
B. Marketing Management (Hons.) (UTM)
Pegawai Perhubungan Strategik
Tugas-Tugas Khas YPJ Holdings Sdn. Bhd. / Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Raja Zarith Sofiah Negeri Johor
112 Encik Fairuzahri bin Jalaluddin
M.Of Business Administration (UNITEN)
B.Sc. Computer (Hons.) (UTM)
Setiausaha Bahagian
Bahagian Khidmat Pengurusan Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor
113 Encik Muhammad Yusof bin Md. Esa
B.Sc. Computer (UTM)
Setiausaha
Majlis Perbandaran Segamat
114 Encik Hasnul Atmam bin Othman
M.Sc. Of Counselling (UUM)
B.Of Accounting (Hons.) (UITM)
Ketua Penolong Setiausaha (Pembangunan Wilayah dan Perbandaran)
Bahagian Perancang Ekonomi Negeri Johor Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor
115 Encik Azlan Afandi bin Sauffee Afandi
P.S.I II
B. Business Administration (Hons.) University of Sunderland, UK
Setiausaha Jawatankuasa
Penolong Jurutulis Majlis Mesyuarat Kerajaan Johor
116 Puan Afzan binti Azhari
M.Sc.Land Administration and Development (UTM)
B. Business Administration (Hons.), Universiti Multimedia Malaysia
Ketua Audit Dalam
Unit Audit Dalam Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor
117 Tuan Haji Muhamad Syahrizat bin Alwee
M. Human Resource Management (UTM)
B. Human Resource Management (UPM)
Setiausaha
Majlis Perbandaran Kulai
118 Encik Hisyamudin bin Amat
B.Of Economic (UKM)
Setiausaha
Majlis Perbandaran Pontian
119 Tuan Haji Tifla bin Mohd. Addi
B.Social Science (Hons.) (UM)
Ketua Penolong Setiausaha (Bahagian Pemantauan dan Penilaian Program Pembangunan dan Teknikal)
Bahagian Pemantauan Projek Dan Kesejahteraan Rakyat Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor
120 Encik Abdul Karim bin Bakar
B.Of Town & Regional Planning (Hons.) (UTM)
Setiausaha
Majlis Perbandaran Batu Pahat
121 Encik Mohd Norman bin Noh
B.Sc. Human Resource Development (Hons.) (UPM)
Yang Dipertua
Majlis Daerah Mersing
122 Tuan Haji Ahmad Nazri bin Rebu
M.Sc. Of Counselling (UUM)
B. Technology Management (Hons.) (UTM)
Setiausaha
Majlis Perbandaran Muar
123 Encik Khairul Hafiz bin Mohamad @ Mazlan
B.Of Accounting, University Of Central England In Birmingham, UK
Timbalan Pengurus Besar
Yayasan Pelajaran Johor
124 Encik Shamsul Ariff bin Sulaiman
M.Sc.Land Administration and Development (UTM)
B.Sc. Social (Hons.) (USM)
Setiausaha
Majlis Perbandaran Pengerang
125 Tuan Haji Joharudin bin Samion @ Mingan
M.Sc. Construction Contract Management (UTM)
B.Sc Landscape Architecture, Royal Melbourne Institute
Of Technology
Ketua Setiausaha Sulit Kepada YAB Menteri Besar Johor
Pejabat Menteri Besar Johor
126 Encik Nazri Izuddin bin Madon
B.Of Arts International & Strategic (Hons.)(UM)
Jawatan Kumpulan
Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor
127 Encik Ab. Rahman bin Mohamed @ Ismail
M.Sc.Land Administration and Development (UTM)
B.Of Accounting (Hons.) (UITM)
Setiausaha
Majlis Daerah Tangkak
128 Encik Mohd Mackeen bin Mohd Shafiee
M.Sc.Land Administration and Development (UTM)
B.Of Accounting (Hons.)(UPM)
Penolong Pentadbir Tanah dan Daerah Kecil Rengit
Pejabat Tanah Dan Daerah Kecil Rengit
129 Encik Mohd Fazle bin Mohd Yusof
M.Sc.Land Administration and Development (UTM)
B.Of International Affairs Management (Hons.)(UUM)
Ketua Penolong Pegawai Daerah (Pembangunan)
Pejabat Daerah Segamat
130 Encik Taufik bin Bahar
M.Business Administration (UTM)
B.Of Accounting (Hons.) (UITM)
Setiausaha Pembangunan kepada YAB Menteri Besar Johor
Pejabat Menteri Besar Johor
131 Encik Azmi bin Ahmad
B.Sc. Marine Biology (MUST)
Ketua Penolong Pegawai Daerah (Pembangunan)
Pejabat Daerah Kulai
132 Encik Sufian bin Suleiman
B.Of Economic (UKM)
Ketua Penolong Pegawai Daerah (Pembangunan)
Pejabat Daerah Batu Pahat
133 Tuan Haji Hanis Musalman bin Salehan
M.Sc.Land Administration and Development (UTM)
B. Of Communication (Hons.) (UPM)
Pengarah
Perbadanan Taman Negara
134 Encik Herman bin Raban
B.Of International Business Management (Hons.) (UUM)
Penolong Pentadbir Tanah dan Daerah Kecil Labis
Pejabat Tanah Dan Daerah Kecil Labis
135 Encik Abd. Razak bin Ithnain
B.Sc. Human Development (Hons.) (UPM)
Pengurus Kanan Operasi
Unit Strategik Modal Insan Johor
136 Puan Hajah Farhana binti Abdul Majid
B.Sc.Land Administration and Development (UTM)
Setiausaha
Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Johor
137 YM Hajah Ungku Khalsom Sofia binti Ungku Yusoff
B.Business Administration (Hons.) (MMU)
Pengurus Kanan (Operasi)
Perbadanan Kemajuan Perumahan Negeri Johor
138 Encik Mohd Fa'iz bin Salehon
B. Administration Marketing (Hons.) (UITM)
Setiausaha Sulit kepada YAB Menteri Besar Johor (Khidmat Pengurusan)
Pejabat Menteri Besar Johor
139 Encik Noor 'Azmi bin Md Omar
B.A Tourism Mangement (Hons.)(UITM)
Timbalan Presiden
Permodalan Darul Ta'zim (Komunikasi, Pentadbiran dan Sumber Manusia)
140 Encik Fayzul bin Dato' Haji Omar
M.Of Laws (UM)
B.A (Hons.) Of Laws, The University Of Leeds,UK
Penolong Setiausaha Kanan (Pentadbiran dan Pengurusan Maklumat Ekonomi)
Bahagian Perancang Ekonomi Negeri Johor
141 Encik Mohd Amirza bin Misnadi
B.A (Hons.) Business Admnistration (Marketing)(UITM)
Ketua Penolong Pegawai Daerah (Pembangunan)
Pejabat Daerah Mersing
142 Tuan Syed Muhammad Khalil bin Syed Ahmad
B.A (Hons.) Management (UIS)
Setiausaha
Majlis Daerah Kota Tinggi
143 Puan Hairulnisha binti Rabon
B.A. (Hons.) Land Administration and Development
(UTM)
Penolong Setiausaha Kanan (Unit Pembangunan Organisasi Dan Pengurusan Maklumat)
Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor
144 Encik Mohd Faiz bin Mohd Salleh
B.A (Hons.) Computer Science (UTM)
Ketua Penolong Pegawai Daerah (Pembangunan)
Pejabat Daerah Kluang
145 Encik Mahathir bin Haji Abdul Shukor
B.Sc. Information Technology (Hons.) (UITM)
Ketua Penolong Pengarah (Hasil Dan Teknologi Maklumat)
Pejabat Tanah dan Galian Johor
146 Encik Zairul Adilla bin Haji Zani
M.Sc. Of Counselling (UUM)
B.A (Hons.) Information Technology (UUM)
Penolong Pegawai Operasi (Pentadbiran dan Kewangan)
Sekretariat Sukan Malaysia (SUKMA)
147 Puan Nurul Farahdila binti Jaafar
B.A (Hons.) Komputer Science (UPM)
Penolong Setiausaha Kanan (Istiadat dan Protokol)
Bahagian Khidmat Pengurusan Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor
148 Encik Azmee bin Awang
B.A (Hons.) Komputer Science (UTM)
Ketua Penolong Pegawai Daerah (Pembangunan)
Pejabat Daerah Pontian
149 Encik Mohd Faiz bin Azman @ Kosot
B.Of Forestry Science (UPM)
Ketua Penolong Pengarah (Khidmat Pengurusan)
Jabatan Agama Islam Negeri Johor
150 Encik Amirrul Asyraf bin Ibrahim
B.Of Economic (Hons.) (UIA)
Pegawai Pentadbir
Askar Timbalan Setia Negeri Johor
151 Encik Mohd Farhan bin Kasmunee
P.S.I. II
B.Sc Administration (UTM)
Ketua Penolong Pegawai Daerah (Pembangunan)
Pejabat Daerah Kota Tinggi
152 Tuan Syed Umar bin Syed Abdul Rahman
M.Of Education Guidance & Counselling (UTHM)
B.Of Vocational & Technic Education (UTHM)
Setiausaha Sulit Kepada DYAM Tunku Mahkota Johor
Jabatan DiRaja Johor
153 Encik Mohd Fairul bin Surian
B.Sc. Chemist (UKM)
Ketua Penolong Pegawai Daerah (Pembangunan)
Pejabat Daerah Muar
154 Encik Ambok Nani bin Muhamad Nor
B.Of Industrial Mathematics (UTM)
Ketua Unit
Unit Pengurusan SSI, Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor
155 Encik Mohd Izzul Helmi bin Ahmad
B.Of Muamalat Administration (Hons.) (UTM)
Ketua Penolong Pengarah (Pelupusan, Penguatkuasaan & Teknikal)
Pejabat Tanah Dan Galian Johor
156 Encik Mohd Najib bin Don @ Abdul
B. Of Business Management (UNITAR)
Ketua Penolong Pegawai Daerah (Pembangunan)
Pejabat Daerah Tangkak
157 Encik Mohamad Nafis bin Abdul Razak
M.Sc. Environment Biotechnology (UPM)
B.Sc. Biotechnology (UPM)
Penolong Setiausaha Kanan (Pembangunan Wilayah dan Perbandaran)
Bahagian Perancang Ekonomi Negeri Johor Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor
158 Encik Anwar Zamil bin Malham
B.Of Sport Management (UTM)
Ketua Penolong Setiausaha
ICT@Johor Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor
159 Encik Khairulfaezin bin Abu Kassim
B.Of Information System Management (UITM)
Diploma In Geomatic Science (UITM)
Penolong Pegawai Operasi (Tugas Khas)
Sekretariat SUKMA Johor
160 Dr. Mohd Azlan bin Ab. Jalil
Ph.D. (Computer Science) (UTM)
M.Sc. (Tourism Planning) (UTM)
B.Of Management (Technology) (Hons.) (UTM)
Timbalan Pengarah
Tourism Johor
161 Encik Muhamad Norashid bin Amir
B.Of Accounting (Hons.) (USM)
Diploma In Accounting (Polytechnic)
Ketua Penolong Pegawai Daerah (Khidmat Pengurusan)
Pejabat Daerah Johor Bahru
162 Encik Muhammad Saufee bin Abdul Shukor
B.Business Administration (UM)
Diploma In Business Studies (UITM)
Penolong Setiausaha Kanan (Bahagian Pemantauan Dan Penilaian Program Kesejahteraan Rakyat)
Bahagian Pemantauan Projek Dan Kesejahteraan Rakyat Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor
163 Encik Mohd Nurulamin bin Abd Rahaman
B.Of Information Technology (Management) (OUM)
Penolong Pentadbir Tanah (Pembangunan Tanah dan Pelupusan)
Pejabat Tanah Muar
164 Encik Mohd Ezwan bin Abdul Ghani
P.S.I. II
Pejabat Tanah dan Daerah Kecil Pengerang
Penolong Pegawai Daerah / Penolong Pentadbir Tanah
Pejabat Tanah dan Daerah Kecil Pengerang
165 YM Ungku Mohamed Alif bin Ungku Farouk
B. Of Economics (Hons.) (UM)
Diploma In Business Management (UPM)
Penolong Setiausaha (Pembangunan Sektoral)
Bahagian Perancang Ekonomi Negeri Johor Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor
166 Encik Muhammad Ammar Akmal bin Senan
B.Sc. In Plant Management (Hons.) (UNIMAS)
Ketua Unit Korporat (Merangkap Pegawai Khas kepada YB Setiausaha Kerajaan Johor)
Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor
167 Encik Syed Aminuddin bin Syed Salleh
B.Of Business Information System Management (UTP)
Setiausaha
Majlis Daerah Simpang Renggam
168 Encik Mohamad Ruzaili bin Azmi
B.Business Administration (UITM)
B.Business Administration (Operations Management)
(UITM)
Diploma In Business Studies (UITM)
Ketua Penolong Pegawai Kewangan (Unit Perolehan Dan Pengurusan Aset)
Pejabat Perbendaharaan Negeri Johor
169 Puan Nurul Aishah binti Mohamadon
B.Of Laws (Hons.) (UiTCM)
Postgraduate Diploma In Syariah Law and Practice
(UITM)
Ketua Penolong Pengarah (Pendaftaran)
Pejabat Tanah Dan Galian Johor
170 Encik Hayat Nurullah bin Jamalulil
B. Of Urban And Regional Planning (UITM)
Penolong Pegawai Kewangan Negeri (Unit Analisa & Pemantauan Pelaburan)
Pejabat Perbendaharaan Negeri
171 Encik Zalhafiz bin Hamzah
B. Of Estate Management (Hons.) (UITM)
Penolong Setiausaha Kanan (Pembangunan Sektoral)
Bahagian Perancang Ekonomi Negeri Johor Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor
172 Encik Mohamad Izzuddin bin Ibrahim
M.Of Public Administration (UM)
B.Sc. Administration (Hons.) (UITM)
Pengurus (Korporat Dan Teknologi Maklumat)
Perbadanan Kemajuan Perumahan Negeri Johor
173 Puan Nur Erleta binti Abu Samah
B.Of Accounting (Hons.) (UITM)
Diploma In Accounting (UITM)
Penolong Setiausaha (Perkhidmatan)
Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor
174 Encik Muhammad Haziq bin Abdul Latif
B.Sc. Administration (Hons.) (UITM)
Pengurus (Pembangunan)
Perbadanan Kemajuan Perumahan Negeri Johor
175 Encik Khairul Izwan bin Maskan
B. Of Social Sciences (Hons.) (Psychology)
Ketua Penolong Pengarah (Hakmilik Strata)
Pejabat Tanah Dan Galian Johor
176 Encik Mohd Fairus bin Surat
B. Of Land Administration (UM)
Pengurus (Pentadbiran & Kewangan)
Perbadanan Kemajuan Perumahan Negeri Johor
177 Encik Syed Zainulabidin bin Syed Abdullah
B.Sc. Mathematics (Hons.) (UITM)
Penolong Pentadbir Tanah (Pembangunan)
Pejabat Tanah Johor Bahru
178 Puan Norazimah binti Maaksom
B. Of Business (Economics) (UITM)
Penolong Pentadbir Tanah (Pembangunan Tanah dan Pelupusan)
Pejabat Tanah Segamat
179 Puan Puteri binti Ab. Rahaman
M.Of Laws (UKM)
B. Shariah Of Laws (USIM)
Penolong Pentadbir Tanah (Pembangunan Tanah Dan Pelupusan)
Pejabat Tanah Batu Pahat
180 Encik Muhammad Nor bin Jaafar
B. Sc. Statistics (Hons.) (UITM)
Penolong Setiausaha (Pentadbiran Am)
Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor Bahagian Khidmat Pengurusan
181 Encik Fazaruddin bin Salamat
B. Sc. Management (UITM)
Setiausaha
Majlis Daerah Labis
182 Puan Nor Azizah binti Hasan
B. Of Estate Management (UITM)
Pegawai Tadbir Unit Korporat Dan Kualiti
Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor
183 Puan Fazlina Azawiyah binti Esa
B. Sc. Holticulture (UPM)
Diploma In Agriculture (UPM)
Penolong Pengurus (Perumahan Rakyat Johor)
Perbadanan Kemajuan Perumahan Negeri Johor
184 Encik Muhamad Syafiq bin Othman
B.Sc Administration (UITM)
Diploma In Public Administration (UITM)
Penolong Pegawai Daerah (Pembangunan Fizikal)
Pejabat Daerah Tangkak
185 Encik Mohamad Noor Azam bin Sulaiman
B. Of Social Sciences (Hons.) (USM)
Setiausaha
Majlis Daerah Yong Peng
186 Encik Md Hasanuddin bin Mohmad Hasim
B. Of Economic (Hons.) (UUM)
Penolong Pengarah Tanah Dan Galian (Pendaftaran Hakmilik I)
Pejabat Tanah Dan Galian Negeri Johor
187 Encik Zulkifli bin Muhammad
B.Of Business Administration (Human Resources)
(UITM)
Penolong Pengurus (Penguatkuasaan)
Perbadanan Kemajuan Perumahan Negeri Johor
188 Encik Mohd Razi bin Aziz
B.Sc. Administration (Hons.) (UITM)
Diploma In Public Administration (UITM)
Penolong Pentadbir Tanah (Pembangunan dan Pelupusan)
Pejabat Tanah Kluang
189 Encik Mohd Syafiq bin Sarju
B. Of Business Administration (Marketing) (Hons.) (UITM)
Diploma In Business Studies (UITM)
Penolong Setiausaha (Dasar Dan Keurusetiaan)
Bahagian Kerajaan Tempatan Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor
190 Encik Mohd Saharuddin bin Mohd Yunus
B. Sc. International Relations (Hons.) (UMS)
Penolong Pentadbir Tanah (Pembangunan Tanah dan Pelupusan)
Pejabat Tanah Tangkak
191 Encik Mohamad Fahmi bin Zakaria
B. Of Economic (Hons.) (UM)
Penolong Pengurus (Pengurusan PPR/RSK)
Perbadanan Kemajuan Perumahan Negeri Johor
192 Encik Mohd Amin bin Kadiman
B. Bisness Admin (Hons.) (UUM)
Setiausaha
Majlis Daerah Mersing
193 Puan Norfaizah binti Pa'at
M. Of Human Resource Development (UTM)
B. Of Economic (UM)
Penolong Pegawai Kewangan Negeri
Pejabat Perbendaharaan Negeri Johor
194 Puan Farhana binti Fadzil
B.Of Accounting (Hons.) (UITM)
Penolong Pengarah (Pembangunan dan Penyelenggaraan)
Jabatan Agama Islam Negeri Johor
195 Encik Mohd Fadzli bin Mohd Zaid
B. Multimedia Management (Hons.), Universiti Multimedia Malaysia
Diploma In Business Management (IUKL)
Penolong Pentadbir Tanah (Pembangunan Tanah Dan Pelupusan)
Pejabat Tanah Pontian
196 Puan Nurul Izzah binti Mohd Zober
B. Of Business Administration (Marketing) (UITM)
Diploma In Business Studies (UITM)
Penolong Pengarah (Khidmat Pengurusan)
Jabatan Pengairan Dan Saliran
197 Puan Farrah Diana binti Mohammad
B. Of Business Administration (Marketing)(Hons.)(UITM)
Diploma In Business Studies (UITM)
Penolong Pentadbir Tanah (Pembangunan Tanah dan Pelupusan)
Pejabat Tanah Kulai
198 Encik Muhammad Amirul Ardy bin A. Rahim
B. Of Business Administration (Financial) (UITM)
Pengurus
Johor Economic, Tourism And Cultural Office, Singapura (JETCO)
199 Encik Mohamed Afiq bin Zubir
B. Of Business Administration (Marketing) (UITM)
Diploma In E-Business (KPMSI)
Penolong Pentadbir Tanah (Pembangunan Tanah dan Pelupusan)
Pejabat Tanah Kota Tinggi
200 Encik Fakhruddin bin Shariff
B. Of Social Science (Developmental Science) (Hons.)
(UKM)
Penolong Pentadbir Tanah (Pendaftaran)
Pejabat Tanah Johor Bahru
201 Puan Nur Aien binti Jamal
B. Sc. Human Resources Development (UPM)
Setiausaha Sulit Kepada YAM Che' Puan Besar Khaleeda binti Bustamam
Jabatan DiRaja Johor
202 Puan Nor Amirah binti Nor Azlan
M. of Arts (Southeast Asia Studies) (UM)
B. Of Arts And Social Sciences (UM)
Penolong Setiausaha I (Pembangunan Wilayah Dan Perbandaran)
Bahagian Perancang Ekonomi Negeri Johor
203 Puan Mysilah Norhazrin binti Haini
B. Of Accounting (Hons.) (UM)
Penolong Pengarah Tanah Dan Galian (Hakmilik Strata)
Pejabat Tanah Dan Galian Johor
204 Encik Mohamad Iskandar bin Omar
M. Ed. Management And Administration (UTM)
B. Of Marketing (Hons.) (UNISEL)
Pegawai Tadbir (Media Dan Komunikasi)
Pejabat Menteri Besar Johor
205 Encik Ahmad Azhar bin Ab Hamid
B.Of Farmacy, University Of Otago, New Zealand
Penolong Pegawai Daerah (Pembangunan Fizikal)
Pejabat Daerah Pontian
206 Encik Farhan Noor bin Ishak
B. Of Social Sciences (Hons.) (Political Science) (UKM)
Penolong Pegawai Daerah (Pembangunan Fizikal)
Pejabat Daerah Johor Bahru
207 Encik Mohd Aliff Zaquan bin Mohamad Hisham
M.Sc.Land Administration and Development (UTM)
B.Sc. Land Administration and Development (UTM)
Penolong Setiausaha II (Pembangunan Wilayah & Perbandaran)
Bahagian Perancang Ekonomi Negeri Johor
208 Encik Muhamad Sharul Azmi bin Md Kamil
B.Sc. Human Development (UPM)
Penolong Pegawai Daerah (Pembangunan Fizikal)
Pejabat Daerah Kluang
209 Encik Muhammad Khairul Anwar
B.Sc. Administrative (UITM)
Pegawai Tadbir (Tugas Khas)
Jabatan DiRaja Johor
210 Encik Muhamad Hafiz bin Mokrey
B. Sc. Management (UITM)
Penolong Pengarah (Audit Pengurusan)
Pejabat Tanah Dan Galian Negeri Johor
211 Encik Mohammad Nor Fahmi bin M. Nasir
B. Of International Affairs Management (Hons.) (UUM)
Penolong Pentadbir Tanah (Pendaftaran)
Pejabat Tanah Kota Tinggi
212 Encik Fadhil bin Basery
B. Sc. Of Plant Technology (Hons),University Of Nottingham, Malaysia
Penolong Setiausaha (Bahagian Pemantauan Dan Penilaian Program Kesejahteraan Rakyat)
Bahagian Pemantauan Projek Dan Kesejahteraan Rakyat Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor
213 Encik Mohd Amir Abdullah bin Mohd Amir Najib
B. Of Economic (UM)
Penolong Setiausaha
Bahagian Perancang Ekonomi Negeri Johor Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor
214 Encik Mohd Hizwan bin Othman
B. Of Public Management (UUM)
Diploma In Management (Technology) (UTM)
Penolong Pegawai Daerah (Pembangunan Fizikal)
Pejabat Daerah Kota Tinggi
215 Encik Muhammad Zulfaiz bin Manhad
B.Eng.Of Manufacturing (UMP)
Penolong Pegawai Daerah (Pembangunan Fizikal)
Pejabat Daerah Mersing
216 Encik Mohd Asnawi bin Amat Jupri
B. Of Urban And Regional Planning (UITM)
Penolong Pegawai Daerah (Pembangunan Fizikal)
Pejabat Daerah Kulai
217 Encik Muhammad Hazim bin Zulkifli
B.Sc. In Management Mathematics (Hons.) (UITM)
Penolong Pegawai Kewangan Negeri (Khidmat Pengurusan)
Pejabat Perbendaharaan Negeri Johor
218 Encik Mohammad Alif bin Abdul Fa'tas
B. Sc. Statistics (Hons.) (UITM)
Penolong Pengarah (Audit Dalam)
Jabatan Agama Islam Negeri Johor
219 Encik Mohd Khairil Azwar bin Ramli
B. Of Urban And Regional Planning (UITM)
Penolong Ketua Audit (Negeri)
Unit Audit Dalam Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor
220 Encik Mohd Iskandar bin Rahim
B.Of International Business (UITM)
Penolong Pegawai Daerah (Pembangunan Fizikal)
Pejabat Daerah Batu Pahat
221 Encik Muhamad Khairul Faiz bin Mashod
B. Sc. (Cognitive Science) (UNIMAS)
Penolong Pentadbir Tanah (Pendaftaran)
Pejabat Tanah Batu Pahat
222 Encik Muhammad Lutfi bin Abas
B. Of Estate Management (UITM)
Penolong Pegawai Daerah (Pembangunan Fizikal)
Pejabat Daerah Segamat
223 Encik Muhammad 'Izzuddin bin Mohd Azman
B. Of Psychology (Industrial & Organisational Psychology) (UMS)
Penolong Pentadbir Tanah (Pendaftaran)
Pejabat Tanah Muar
224 Encik Muhammad Izwan bin Abd Rahman
B. Of Computer Science (UKM)
Penolong Setiausaha (Pembangunan Sektoral)
Bahagian Perancang Ekonomi Negeri Johor Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor
225 Encik Amirul Hafiz bin Jalil
B. Of Building Surveying (UITM)
Penolong Pengarah Tanah Dan Galian (Pembangunan)
Pejabat Tanah Dan Galian Johor
226 Cik Hazira Nadiah binti Kamarudin
B. Business Administration (Finance) (UITM)
Penolong Setiausaha (Khidmat Pengurusan dan Inspektoran PBT)
Bahagian Kerajaan Tempatan Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor
227 Encik Muhammad Asyraf bin Abdul Aziz
B. Of Food Science (Food Technology & Bioprocessing) (UITM)
Penolong Pentadbir Tanah (Pembangunan Tanah dan Pelupusan)
Pejabat Tanah Mersing
228 Puan Nursyafiqah binti Md Shahril
B. Sc. Human Resources Development (UPM)
Penolong Integriti (Pengukuhan Integriti dan Pengurusan Aduan)
Unit Integriti Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor
229 Encik Mohd Hadi bin Abidi
B.Of Business Administration (Human Resources) (UITM)
Pegawai Tadbir (Pembangunan)
Majlis Sukan Negeri Johor
230 Puan Siti Nazihah binti Zaiman
M.Of Education Guidance & Counselling (UTM)
Penolong Pentadbir Tanah (Pendaftaran)
Pejabat Tanah Pontian
231 Puan Nurfarahin binti Zahiridin
B.Of International Studies, The University Of Queensland, Australia
Penolong Setiausaha (Pentadbiran Dan Pengurusan Maklumat Ekonomi)
Bahagian Perancang Ekonomi Negeri Johor Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor
232 Cik Noor Atika Idayu binti Othman
B.Of Environmental Management (UPM)
Penolong Setiausaha III (Pembangunan Sektoral)
Bahagian Perancang Ekonomi Negeri Johor Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor
233 Encik Muhammad Hakim bin Selo
B. Of Administrative Science (UITM)
Pegawai Tadbir (Khidmat Pengurusan)
Jabatan DiRaja Johor
234 Encik Mohammad Irfan Akmal bin Mohammad Ghazali
B. Of Chemical Enginering (UNIKL)
Penolong Pentadbir Tanah (Pendaftaran)
Pejabat Tanah Daerah Tangkak
235 Encik Muhamad Hanafi bin Ahmad Shamsi
B. Of Applied Science (Product Development Technology) (UMK)
Penolong Pegawai Daerah (Pembangunan Fizikal)
Pejabat Daerah Muar
236 Cik Hamizah binti Abu Bakar
B. Of Biomedical Science (UPM)
Penolong Pentadbir Tanah (Hasil)
Pejabat Tanah Segamat
237 Encik Muhammad Rashidi bin Mansor
B. Of Mechanical Engineering (UNITEN)
Penolong Pengurus (Pentadbiran Dan Sumber Manusia
Perbadanan Kemajuan Perumahan Negeri Johor
238 Puan Nur Salwani binti Mislan
B. Sc. Geology (UKM)
Penolong Pengarah (Pendaftaran Hakmilik II
Pejabat Tanah Dan Galian Johor
239 Encik Mohd Nazef Mubaraq bin Kamarudin
B. Of Eletrical Engineering Technology (UTEM)
Penolong Pegawai Daerah (Pembangunan Masyarakat)
Pejabat Daerah Tangkak
240 Encik Amirul Asyraf bin Ramli
B. Of Computer Science (MMU)
Jawatan Kumpulan Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor Pegawai Khas Kepada Ketua Eksekutif
Pihak Berkuasa Wilayah Pembangunan Iskandar (IRDA)
241 Puan Nasuha binti Nazarudin
B. Of Chemical Enginering (UTP)
Penolong Setiausaha (Pembangunan Sektoral V)
Bahagian Perancang Ekonomi Negeri Johor Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor
242 Cik Nurul Nadiah binti Mohd Shah
B. Of Health & Enviromental Safety (UITM)
Penolong Pegawai Daerah (Pembangunan Masyarakat)
Pejabat Daerah Kluang
243 Encik Muhammad Syafiq bin Mohamad Daud
B. Of International Studies, The University Of Queensland, Australia
Penolong Pengarah (Khidmat Pengurusan)
Akademi Perkhidmatan Tadbir Johor
244 Encik Mohamed Azahari bin Mohamed Rawi
B. Of Management (Policy and Social Environment) (UMT)
Penolong Pentadbir Tanah (Penguatkuasa dan Teknikal)
Pejabat Tanah Daerah Johor Bahru
245 Puan Siti Amalina binti Ibrahim Shah
B. Of Mechanical Engineering Technology (Petroleum) (UMP)
Penolong Pegawai Kewangan Negeri (Belanjawan & Pinjaman)
Pejabat Perbendaharaan Negeri Johor
246 Encik Mohamad Amirul bin Azmi
B. Sc. Animal Resource Science And Management (UNIMAS)
Penolong Pegawai Daerah (Khidmat Pengurusan)
Pejabat Daerah Muar
247 Encik Rasis bin Rustam
B. Of Applied Science (Livestock Science) (UMK)
Penolong Setiausaha (Pengurusan Bangunan Dan Aset)
Bahagian Khidmat Pengurusan Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor
248 Encik Mohamad Azamuddin bin Mustakim
B. Sc. Chemistry (UITM)
Diploma in Pharmacy (UITM)
Penolong Pengarah (Kewangan Dan Sumber Manusia)
Pejabat Perkhidmatan Veterinar Negeri Johor
249 Encik Muhammad Zulfadhli bin Ishak
B. Of Muamalat Administration (UUM)
Penolong Pegawai Kewangan Negeri (Pentadbiran Dan Pengurusan Sumber Manusia)
Pejabat Perbendaharaan Negeri Johor
250 Encik Mohd Zulhafiz bin Md Salih
B. Of Mechanical Engineering (UITM)
Penolong Pegawai Daerah (Khidmat Pengurusan)
Pejabat Daerah Pontian
251 Puan Siti Nur Liyana binti Abdul Mutalib
B.Sc. Mathematics (UITM)
Penolong Jurutulis (Pentadbiran Dewan Negeri)
Pejabat Jurutulis Negeri Johor
252 Encik Arsyad bin Nordin
B. Of Business Administration (Marketing) (UITM)
Penolong Pegawai Daerah (Pembangunan Masyarakat)
Pejabat Daerah Muar
253 Encik Mohd Hasif bin Azman
B. Of Civil Engineering (UTHM)
Penolong Pegawai Daerah (Pelesenan)
Pejabat Daerah Johor Bahru
254 Puan Nooraien binti Haji Zainuddin
Bachelor of Accountancy (Hons.) (UITM)
Diploma In Accounting (UITM)
Penolong Setiausaha VI (Pembangunan Sektoral)
Bahagian Perancang Ekonomi Negeri Johor Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor
255 Puan Noor Nabilah binti Masnawi
B. Of Engineering (Biomedical) (UITM)
Penolong Pegawai Daerah (Pembangunan Masyarakat
Pejabat Daerah Kota Tinggi
256 Dr. Mohamad Rusydi bin Zainal Abidin
Ph.D. (Mechanical Engineering) (UITM)
M.Sc. (Mechanical Engineering) (UITM)
B. Of Mechanical Engineering (UITM)
Diploma in Mechanical Engineering & Education (UITM)
Penolong Pentadbir Tanah (Pendaftaran)
Pejabat Tanah Kluang
257 Encik Mohd Arif bin Samsi
M. (Mechanical Engineering) (UTHM)
B. Of Mechanical Engineering (UTHM)
Penolong Pegawai Daerah (Pembangunan Masyarakat)
Pejabat Daerah Mersing
258 Encik Akmal Hamizi bin Manshor
B. Of Mechanical Engineering (UTM)
Penolong Pengarah
Pejabat Kebun Bunga Kerajaan Johor
259 Encik Muhyiddin bin Jaleni
B. Of Agricultural and Biosystems Engineering (UPM)
Penolong Pengarah (Pengurusan Sumber Manusia)
Jabatan Agama Islam Negeri Johor
260 Encik Mohamad Zainul Ariffin bin Azhar
B. Of Aircraft Engineering Technology (UNIKL)
Penolong Pegawai Daerah (Khidmat Pengurusan)
Pejabat Daerah Batu Pahat
261 Puan Nur Amiratullyana binti Gazali
B.Ed. Tesol (Hons.), Victoria University Of Wellington, New Zealand
B.A (Linguistics) (Hons.), Victoria University Of Wellington, New Zealand
Penolong Setiausaha (Pembangunan Sumber Manusia)
Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor (Bahagian Pengurusan Sumber Manusia)
262 Puan Noor Hidayah binti Abdullah
B. Sc. Human Resources Development (UPM)
Penolong Pegawai Daerah (Khidmat Pengurusan)
Pejabat Daerah Kluang
263 Encik Ahmad Bukhari bin A Rahim
B.Of Environmental Science And Technology (UPM)
Pegawai Tadbir (Jawatan Kumpulan)
Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor Ditempatkan di The Johor Collections (TJC)
264 Encik Muhammad Irsyaduddin bin Mahat
B. Of Graphic Design & Digital Media (UITM)
Penolong Pentadbir Tanah (Pendaftaran)
Pejabat Tanah Kulai
265 Encik Mohd Ameer Haikal bin Obet
B.Sc. Nutrition (Hons.), King College, London
Penolong Pentadbir Tanah (Penguatkuasa,Teknikal dan Hasil)
Pejabat Tanah Tangkak
266 Cik Nurul Nazziera binti Azhar
B. Islamic Revealed Knowledge and Heritage in Usul Al-Din & Comparative Religion (UIAM)
Penolong Pentadbir Tanah (Pendaftaran)
Pejabat Tanah Mersing
267 Encik Ahmad Syabil bin Sharif
B. Of Technology Management (Hons.) (UTHM)
Pegawai Tadbir
Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Johor
268 Puan Saidatina Afifah binti Menan
B.Of Economic (UKM)
Penolong Pentadbir Tanah (Penguatkuasaan Dan Teknikal)
Pejabat Tanah Pontian
269 Encik Fahmi Reza bin Muhamad Fuad
B.Of Accounting (Hons.) (UITM)
Penolong Pengarah (Pentadbiran Dan Kewangan)
Jabatan Perhutanan Negeri Johor
270 Puan Nur Erna Syuhadah binti Mohammed Palel
M.Sc. (Food Science) (UKM)
Penolong Pegawai Daerah (Khidmat Pengurusan)
Pejabat Daerah Tangkak
271 Encik Muhamad Rashdan bin Rahmat
B. Of Mechanical Engineering (UTHM)
Penolong Pegawai Daerah (Pembangunan Masyarakat)
Pejabat Daerah Johor Bahru
272 Encik Muhammad Jafni Adli bin Ja'afar
B. Sc In Plantation Technology And Management (Hons.) (UITM)
Penolong Pentadbir Tanah (Pennguatkuasaan, Teknikal Dan Hasil)
Pejabat Tanah Mersing
273 Puan Nur Khalidah binti Khalid
B. Of Technology Management (Hons.) (UTHM)
Penolong Ketua Audit (Audit ICT)
Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor (Audit Dalam)
274 Cik Noor Izza Farha binti Asimat
B.Sc. Mathematics (UITM)
Penolong Pegawai Daerah (Khidmat Pengurusan)
Pejabat Daerah Kulai
275 Encik Mohd Ukashah bin Mohd Robaie
B. Of Laws (Hons.) (UITM)
Penolong Pentadbir Tanah (Penguatkuasaan Dan Teknikal)
Pejabat Tanah Kluang
276 Cik Azura Shahira binti Azahar
B. Of Social Sciences (Politics And Government Studies) (Hons.) (UNIMAS)
Penolong Pengarah (Khidmat Pengurusan)
Pejabat Tanah Dan Galian Negeri Johor
277 Cik Nurul Hasyimah binti Ramlee
B.Of Counselling (Hons.) (USIM)
Penolong Pentadbir Tanah (Penguatkuasaan, Teknikal Dan Hasil)
Pejabat Tanah Kota Tinggi
278 Encik Qamarul bin Abdul Razhim
B. Of Operations Management (Hons.) (College Of Business,UUM)
Penolong Pentadbir Tanah (Pendaftaran)
Pejabat Tanah Segamat
279 Encik Mohamad Naqib bin Mohamed Khalid
B. Of Petroleum Engineering (Hons.) (UTP)
Penolong Pentadbir Tanah (Pelupusan)
Pejabat Tanah Johor Bahru
280 Cik Nuradibah binti Arop
B.Sc In Actuarial Studies, Sunway University Malaysia
Penolong Pentadbir Tanah (Hasil)
Pejabat Tanah Kluang
281 Encik Mohamad Izwan bin Zainabdin
B. Of Business Administration (Investment) (Hons.) (UITM)
Pegawai Tadbir (Tugas Khas)
Pejabat Setiausaha kerajaan Johor (Unit Korporat)
282 Encik Mohamad Kamarul Ehsan bin Esa
B. Of Multimedia (Media Innovation And Management) (Hons.) (MMU)
Diploma In Business Studies (KPM Melaka)
Penolong Pengurus (Perancangan Dan Dasar)
Perbadanan Kemajuan Perumahan Negeri Johor
283 Encik Muhammad Najhan bin Abdul Rahim
B.Sc. (Analytical Chemistry), Université De Rennes 1, France
Diploma In Chemical Engineering, Institut Universitaire De Technologie (IUT) De Rennes, France
Pegawai Tadbir
Institut Dato' Onn
284 Cik Nur Hadirah binti Mohd Sharif
B. Sc. Statistics (UITM)
Penolong Pegawai Daerah (Khidmat Pengurusan)
Pejabat Daerah Segamat
285 Cik Normah binti Kamarden
B. Of Accounting (Hons.) (UITM)
Penolong Pengarah (Kewangan)
Jabatan Agama Islam Negeri Johor
286 Encik Mohd Amirul Ashraf bin Mohd Esak
B. Of Communication Communication Management & Policy (Hons.) (UITM)
Penolong Pentadbir Tanah (Penguatkuasaan Dan Teknikal)
Pejabat Tanah Segamat
287 Encik Muhammad Iskandar Zulkarnain bin Shamsul Bahar
B. Of Fiqh and Fatwa (Hons.) (USIM)
Penolong Pegawai Daerah (Pembangunan Masyarakat)
Pejabat Daerah Pontian
288 Encik Mohamad Aili Elfiq bin Rosli
B. Of Business Administration (Marketing) (Hons.) (UITM)
Penolong Pentadbir Tanah (Penguatkuasaan Dan Teknikal)
Pejabat Tanah Batu Pahat
289 Encik Khairul Asraf bin Ibrahim
B. Of Education (Educational Management) (UPSI)
B. Of Public Management (Hons.) (UUM)
Penolong Pentadbir Tanah (Hasil)
Pejabat Tanah Daerah Muar
290 YM Raja Khoirul Amiirrullah bin Raja Leman
B. Of Malay Studies (Malay Linguistics) (Hons.) (UM)
Penolong Pentadbir Tanah (Hasil)
Pejabat Tanah Batu Pahat
291 Encik Muhammad Afiffarhan bin Mohd Azam
B. Of Computer Science (Hons.) (UITM)
Penolong Pentadbir Tanah (Penguatkuasa Dan Teknikal)
Pejabat Tanah Muar
292 Encik Ahmad Haziq bin Azmi
B. Sc. Statistics (Hons.) (UITM)
Penolong Setiausaha, Pegawai Khas Kepada Timbalan Setiausaha Kerajaan (Pengurusan)
Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor Bahagian Khidmat Pengurusan
293 Encik Muhammad Fauzi bin Bahren
Master of Islamic Business Studies (UUM)
B. Ent. Of Entrepreneurship (Hons.) (UUM)
Pegawai Tadbir (Sukan Daerah)
Majlis Sukan Negeri Johor
294 Encik Muhammad Izuan bin Abdul Razak
B. Of Social Sciences (Development Planning & Management) (Hons.) (UNIMAS)
Penolong Pengarah (Khidmat Pengurusan Dan Pelesenan)
Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor (Badan Kawal Selia Air Johor)
295 Cik Nur Hanis Syuhada binti Mohd Rosli
M.Sc. Biotechnology (UM)
B.Sc. Biotechnology, The University Of Melbourne, Australia
Diploma In International Baccalaureate (MARA College)
Pegawai Khas Timbalan Setiausaha Kerajaan (Pembangunan)
Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor Bahagian Perancang Ekonomi Negeri Johor
296 Encik Muhammad Hafizuddin bin Abd Jalal
B. Business Administration (Finance)(Hons.)(UITM)
Diploma In Banking Studies (UITM)
Penolong Pegawai Daerah (Pembangunan Masyarakat)
Pejabat Daerah Segamat
297 Encik Muhamad Azhar bin Md Haris
B.A. (Malay Language Studies) (UKM)
Penolong Pengarah (Bahagian Pendidikan Agama)
Jabatan Agama Islam Negeri Johor